Werkzaamheden

Heeft u (ver) bouw plannen dan kom ik graag langs voor een geheel vrijblijvend oriënterend gesprek. Hierin kunnen we uw wensen bespreken en kijken welke werkzaamheden voor uw plannen nodig zijn en welke vergunningen benodigd zijn.

Hieronder een opsomming met korte toelichting van de werkzaamheden die ik voor u kan verrichten. Deze werkzaamheden kan ik voor u verrichten op uurbasis of op basis van een vooraf bepaald bedrag, Bouwkundig Bureau Berg maakt graag een vrijblijvende offerte voor uw plan.

Vooronderzoek/Schetsontwerp (fase VO, voorlopig ontwerp)

Het plan moet voldoen aan de wensen en de eisen van de opdrachtgever en aan de bouwregelgeving op de betreffende locatie. De ervaring leert dat men vaak al een goed idee heeft van wat men wil, hiermee gaan we aan de slag en met onze ideeën en de meegekregen informatie wordt een schetsmatig plan gemaakt. In het geval van een verbouwing wordt de bestaande situatie ingemeten en in kaart gebracht.

Deze fase is cruciaal en het is belangrijk dat het plan naar volle tevredenheid van de opdrachtgever is, voldoet aan de regelgeving en eventueel is getoetst door de welstandscommissie. Uiteraard kunnen we altijd een architect inschakelen om mee te denken over het ontwerp en zodra deze fase gereed is het plan verder zelf uitwerken.

Op deze manier kunt u een onder architectuur ontworpen gebouw krijgen en het totale kostenplaatje lager houden door de overige werkzaamheden door een bouwkundig tekenaar te laten doen.

Bestektekeningen, technische uitwerking (fase DO, definitief ontwerp)

Zodra het ontwerp definitief is kan het plan bouwkundig verder uitgewerkt worden. Op de bestektekening worden de plattegronden, gevels en doorsneden van het bouwwerk uitgewerkt. In dit stadium worden ook de details getekend. Om deze tekeningen compleet te maken moet er door derden een constructieberekening worden gemaakt, dit kan uiteraard door mij gecoördineerd worden. De gegevens van de constructeur worden dan verwerkt in mijn tekeningen zodat we zeker weten dat de benodigde constructie in het ontwerp past. Met deze tekeningen, aangevuld met de constructie- en bouwbesluit, epg berekeningen heeft u een plan waarmee de aanvraag omgevingsvergunning onderdeel bouwen kan worden aangevraagd.

Bouwbesluit berekeningen, EPG en MPG berekeningen

Bij de aanvraag omgevingsvergunning onderdeel bouwen moet het plan ook getoetst zijn aan het huidige bouwbesluit en moet de energie prestatienorm gebouwen (EPG) en Milieu prestatie gebouwen (MPG) bepaald worden. Bouwkundig Bureau Berg verzorgd deze berekeningen zelf en kan er dus voor zorgen dat de eisen en maatregelen die uit deze berekeningen komen goed worden geïntegreerd in het plan. Bouwkundig Bureau Berg kan deze berekeningen uiteraard ook uitvoeren voor derden.

Werktekeningen (fase UO, uitvoeringsgereed ontwerp)

Als u na de vergunningverlening nog extra tekenwerk wilt hebben ten behoeve van de uitvoering of een aanbesteding/offerteaanvraag dan kan dit. De plattegronden worden getekend op schaal 1:50 en de tekening wordt voorzien van extra of gedetailleerde gegevens waarmee de aannemer nauwkeuriger kan calculeren. U kunt dan bijvoorbeeld ook denken aan kozijntekeningen of een ruimte-afwerkstaat. Deze tekeningen kunnen dan eventueel ook worden voorzien van een bestek of technische omschrijving van het bouwplan.

Bouwbegeleiding

Als de uitvoerende partij bekend is en de werkzaamheden gaan beginnen kunt u mij ook inschakelen om gedurende het traject de bouw te begeleiden. Ik ben dan het aanspreekpunt voor alle partijen en hierdoor kunnen we voorkomen dat er fouten ontstaan of dingen niet goed op elkaar zijn afgestemd. Ik kan voor u ook de oplevering doen en samen met u en de aannemer kijken of alles naar behoren is uitgevoerd.

Energielabels en Maatwerkadviezen

Op het moment dat een woning wordt verkocht of verhuurd is men wettelijk verplicht om een energieprestatie certificaat te overleggen. Het energielabel geeft een redelijke indicatie van de energieprestatie van de woning en dus kan dit inzicht geven in de te verwachten maandlasten. Bouwkundig Bureau Berg is gecertificeerd als EPA adviseur voor de woningbouw. In samenwerking met de organisatie 1Rgielabel.nl kunnen wij uw woning in kaart brengen en voorzien van een energielabel conform BRL 9500. U kunt hiervoor een offerte opvragen via 1rgielabel. Indien u opdracht verstrekt en in postcode gebied 54 woonachtig bent dan komt uw aanvraag bij mij terecht. Ik neem dan z.s.m. contact met u op om een afspraak te maken. Bij een maatwerkadvies krijgt u inzicht in de mogelijkheden tot energiebesparing en comfortverhoging, maar ook een helder overzicht van maatregelen om uw woning te verbeteren en informatie over de besparingen en terugverdientijden. Met deze informatie kunt u goed kiezen welke maatregelen voor u interessant zijn.

Baliebouwvergunning (gemeente Boekel)

Als u bouwplannen heeft in de gemeente Boekel dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een balieomgevingsvergunning aan te vragen. Dit heeft als voordeel dat u uw goedgekeurde vergunning meteen in ontvangst mag nemen op het moment van indienen en niet de behandeltermijn van 8 weken hoeft af te wachten. Verder betaald u aanzienlijk minder aan legeskosten bij de gemeente. Een van de voorwaarden is dat de aanvraag wordt gedaan door een geregistreerd architect. Bouwkundig Bureau Berg werkt samen met geregistreerd architectenbureau’s Johan vd Akker en Denkkamer architectuur&onderzoek, hierdoor krijgt u eveneens een onder architectuur ontworpen woning. Doordat het bouwkundig tekenwerk met bijhorende berekeningen door mij worden verzorgd kunnen we dit prijstechnisch gunstig aanbieden. Wellicht maken de betrokkenheid van een architect, de snelheid van vergunnen en de gereduceerde legeskosten deze werkwijze ook interessant voor uw bouwplan. Graag lichten we e.e.a. toe in een persoonlijk gesprek.